02:06 EDT Thứ năm, 25/04/2019 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOÀN 2015-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 | KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 | Trường Tiểu học Đức Bồng: Hiệu quả từ phương pháp dạy học VNEN | QUY CHẾ | KÊ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016 | Trường Tiểu học Đức Bồng tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” | Lịch công tác tháng 3 năm 2015 | Điều lệ Trường tiểu học | Thông tư 28 về chế dộ làm việc đối với giáo viên | Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của sở giáo dục | 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 76

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2946

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 367983

LIÊN KẾT NHANH WEBSITE

Trang nhất » Giới thiệu

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016

UBND HUYỆN VŨ QUANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC BỒNG
 
 
 

Số:  07 /KH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Đức Bồng, ngày 25 tháng 10 năm 2015
 
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2015-2016
Đơn vị: Trường tiểu học Đức Bồng
       Căn cứ Thông tư  số 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
          Căn cứ Kế hoạch số 386/PGDĐT-GDTX ngày 15 tháng 09 năm 2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Quang về việc Bồi dưỡng thường xuyên CBGV mầm non, tiểu học, THCS,
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị; Trường Tiểu học Đức Bồng xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) năm học 2015-2016 như sau:
I. Mục đích :
1.1. Cán bộ quản lý, giáo viên (gọi chung là giáo viên) học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
1.2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Yêu cầu:
          Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đều tham gia bồi dưỡng;  nội dung bồi dưỡng bám sát kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của phòng giáo dục và Đào tạo
          Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng theo hình thức tự học, cá nhân, tổ, nhóm chuyên môn
III. Tài liệu học tập để giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng:
- Với nội dung 1 và nội dung 2: Do Sở GD&ĐT tổ chức biên soạn và cung cấp tài liệu cho phòng GD&ĐT; phòng GD&ĐT tổ chức cung cấp tài liệu cho các nhà trường.
          - Với các mô đun tự chọn của nội dung 3: Các cán bộ, giáo viên truy cập vào địa chỉ http://taphuan.moet.gov.vn tải về và in tài liệu để sử dụng (đảm bảo mỗi cán bộ, giáo viên đều có đủ tài liệu để thực hiện nhiệm vụ BDTX). Khuyến khích giáo viên sử dụng thêm các tài liệu tự tìm tòi, khai thác được.
       IV. Cách thức triển khai:
-         Giáo viên tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng ( Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường các cá nhân có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể)
-         Đơn vị tổ chức bồi dưỡng tập trung toàn thể GV một số tiết ( có kế hoạch trong tháng) và Kiểm tra đánh giá kết quả
      V. Nội dung và kế hoạch bồi dưỡng:
Nội dung bồi dưỡng Đối tượng bồi dưỡng Thời lượng và hình thức học Thời gian thực hiện
 
Nội dung 1
1. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016;
- Quán triệt Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương
CBQL, GV - Học tập trung 4 tiết
- Tự học 8 tiết
Tháng 8/2015
2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQTW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT và Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội CBQL, GV - Học tập trung 4 tiết;
-  Tự học 6 tiết.
3. Hướng dẫn công tác BDTX cho giáo viên CBQL, GV - Học tập trung 4 tiết
-  Tự học 4 tiết.  
Tháng  9/2015
Nội dung 2 1. Tập huấn dạy học thông qua việc thực hiện mô hình trường học mới Vnen CBQL, GV - Học tập trung 7 tiết
- Tự học 7 tiết.
Tháng 9,10/ 2015
2. Bồi dưỡng CB, GV dạy lớp 1theo tài liệu Công nghệ giáo dục(môn TV). CBQL, GV - Học tập trung 7 tiết
- Tự học 9 tiết.
Nội dung 3 1. TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học
- Một số vấn đề chung về kĩ năng sống và giáo dục kĩ năng sống qua các môn học ở tiểu học (mục tiêu, yêu cầu…)
- Nội dung và địa chỉ giáo dục kĩ năng sống qua một số môn học như Tiếng Việt, Đạo Đức, Tự nhiên xã hội,…)
 - Các phương pháp và kĩ thuật tích hợp, lồng ghép giáo dục kĩ năng sống vào môn học.
CBQL, GV - Học tập trung 3 tiết (2 LT, 1 TH)
- Tự học 12 tiết
 
Tháng 11/2015
2. TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
- Phương pháp giải quyết vấn đề
- Phương pháp làm việc theo nhóm
- Phương pháp hỏi đáp…
CBQL, GV - Học tập trung 6 tiết (1 LT, 5 TH)
- Tự học 9 tiết
 
Tháng 12/2015
3. TH 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
- Kĩ thuật đặt câu hỏi
- Kĩ thuật dạy học theo góc
- Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực
- Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập
- Kĩ thuật học tập hợp tác…
CBQL, GV - Học tập trung 6 tiết (1 LT, 5 TH)
- Tự học 9 tiết
 
Tháng 01/2016
4. TH 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học
- Vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học
- Hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học
- Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị dạy học
CBQL, GV - Tự học 15 tiết
 
Tháng 03/2016
 
MỐC THỜI GIAN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BDTX
Năm học 2015 - 2016
 
TT Công việc cá nhân thực hiện Thời gian
2 Xây dựng kế hoạch BDTX của trường; Hướng dẫn nhiệm vụ BDTX đến giáo viên - Hiệu trưởng các trường
- Giáo viên
Trước 25/10/2015
3 Giáo viên lựa chọn các modul của nội dung bồi dưỡng 3 (4 mô đun) và xây dựng kế hoạch (theo mẫu 1), báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo trường phê duyệt - Giáo viên
- Hiệu trưởng các trường
Trước 20/11/2015
4 Phê duyệt kế hoạch BDTX của GV; lập danh sách giáo viên đề nghị miễn BDTX năm học 2015-2016 (theo mẫu 2); báo cáo về Phòng GD&ĐT. - Hiệu trưởng Trước 20/11/2015
7 Tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX  báo cáo về Phòng GD&ĐT Hiệu trưởng Trước 15/5/2016
8 - Công nhận kết quả BDTX của giáo viên
 
Phòng GD&ĐT - Cuối tháng 5/2016
 
 
 
          VI. Tổ chức thực hiện:
 Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường, giáo viên tự xây dựng kế hoạch Tự Bồi dưỡng thường xuyên cá nhân, hàng tháng bám vào kế hoạch thực hiện việc bồi dưỡng phản ánh vào sổ học tập.
Tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên trong trường. Các buổi bồi dưỡng tập trung (nếu có) chủ yếu để  giải đáp thắc mắc, hướng dẫn tự học, luyện tập kỹ năng cho giáo viên. ( Toàn bộ kế hoạch, các mô đun hướng dẫn học…được đăng tải trên websai của trường địa chỉ: tieuhocducbong.vuquang.edu.vn, các đồng chí vào đó tải xuống)
Ban giám hiệu nhà trường tổ chức đánh giá kết quả học tập, bồi dưỡng vào cuối tháng 4/2016.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Vũ Quang (để báo cáo)
- Toàn thể CB,GV trường (để thực hiện)
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Văn Thoan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu 1.

PHÒNG GD&ĐT VŨ QUANG
TRƯỜNG.........................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ....................., ngày    tháng    năm 2015
 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2015-2016
(Của giáo viên)
(Giáo viên căn cứ Kế hoạch BDTX năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT và hướng dẫn của lãnh đạo trường để xây dựng kế hoạch, báo cáo tổ bộ môn, trình lãnh đạo trường phê duyệt)
Họ và tên giáo viên:
Ngày tháng năm sinh:
Tổ chuyên môn:                               
Năm vào ngành giáo dục:
Nhiệm vụ được giao trong năm học: ...
Các căn cứ để xây dựng kế hoạch: ....
1. Mục tiêu: ......
2. Nôi dung:
a) Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học:
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung: .........................
- Hình thức, thời gian học: .........................
b) Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học:
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung: ..........................
- Hình thức, thời gian học: ..........................
c) Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
- Thời lượng: 60 tiết
- Nội dung: ............ (GV chon các mô đun)
- Hình thức, thời gian học: .....................
          TỔ TRƯỞNG                                                                 GIÁO VIÊN
 
 
                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 

UBND HUYỆN VŨ QUANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC BỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Đức Bồng , ngày 2   tháng 11  năm 2015
 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC MIỄN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2015-2016
 
TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Môn dạy Lý do miễn
1 Lê Văn Phú 4/1/1985 Giáo viên Tiếng Anh Đang đi học trình độ B2
2 Phan Thị Hồng Anh 6/4/1974 Giáo viên VH, lớp 1 Đang điều trị bệnh về mắt tại Hà Nội
    
                                                                              HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                 Phạm Văn Thoan