01:58 EDT Thứ năm, 25/04/2019 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOÀN 2015-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 | KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 | Trường Tiểu học Đức Bồng: Hiệu quả từ phương pháp dạy học VNEN | QUY CHẾ | KÊ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016 | Trường Tiểu học Đức Bồng tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” | Lịch công tác tháng 3 năm 2015 | Điều lệ Trường tiểu học | Thông tư 28 về chế dộ làm việc đối với giáo viên | Hướng dẫn nhiệm vụ năm học của sở giáo dục | 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 61

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2931

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 367968

LIÊN KẾT NHANH WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật » Tin của Trường

QUYẾT ĐỊNH VÀ QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2013-2014

Thứ hai - 09/12/2013 09:14
PHÒNG GD&ĐT VŨ QUANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC BỒNG
------------------
Số: 01/QĐ-HT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------
Đức Bồng, ngày  24   tháng  9  năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Năm học 2013-2014
----------------
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC BỒNG
           Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường tiểu học;   
Căn Cứ thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06  tháng 7  năm 2010 của Bộ tài chính về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị quyết hội nghị Công nhân viên chức năm học 2013-2014 của Trường tiểu học Đức Bồng;
Căn cứ tình hình thực tế về nguồn ngân sách tài chính của đơn vị,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là bản Quy chế chi tiêu của Trường tiểu học Đức Bồng thực hiện trong năm học 2013-2014.
Điều 2. Giao Bộ phận kế toán căn cứ nguồn ngân sách được phê duyệt trong năm tài chính, các nguồn thu từ xã hội hóa giáo dục, từ đóng góp của phụ huynh của nhà tài trợ (nếu có) lập dự toán trình thủ trưởng phê duyệt thanh toán các khoản theo đúng quy chế này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
Các tập thể, các nhân, các tổ chức trong nhà trường căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
-          Như điều 3,
-          Lưu VT;KT
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Phạm Văn Thoan
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT VŨ QUANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC BỒNG
------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------
Đức Bồng, ngày  24   tháng  9  năm 2013
 
 
QUY CHÊ CHI TIÊU NỘI BỘ
Ban hành theo Quyết định số 01 ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Đức Bồng
-------------------------------
PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1: Quy chế chi tiêu nội bộ là những quy định về chế độ, tiêu chuẩn, mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị đảm bảo cho các đối tượng lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được giao trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
Điều 2: Quy chế chi tiêu nội bộ là văn bản pháp lý được Hội nghị cán bộ công chức đầu năm dân chủ bàn bạc thông qua. Dựa trên cơ sở các chế độ chính sách của nhà trường phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, nhằm thực hiện các hoạt động thường xuyên. Là căn cứ để sử dụng có hiệu quả tiết kiệm nguồn kinh phí được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính. Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành mục đích tăng cường công tác quản lý tài chính của đơn vị theo luật ngân sách đáp ứng quyền và nghĩa vụ của người lao động.
Điều 3:
+ Các chế độ chính sách không quy định tại quy chế này phải áp dụng theo chế độ chính sách của Nhà nước hiện hành.
+ Quy chế chi tiêu nội bộ được sữa đổi, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, cũng như các thay đổi của các văn bản chính sách của Nhà nước tại thời điểm đó. Sau khi được hội nghị cán bộ công chức thảo luận, biểu quyết thông qua.
 
PHẦN II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 4: Các khoản thu trong đơn vị:
4.1: Ngân sách nhà nước cấp theo phân bổ dự toán thu, chi hàng năm của phòng tài chính huyện.
4.2: Các khoản thu được pháp luật cho phép.
4.3: Nguồn thu hỗ trợ xây dựng, mua sắm CSVC do hội cha mẹ học sinh nhà trường thỏa thuận trong Hội nghị phụ huynh đầu năm học.
4.4: Các nguồn kinh phí tài trợ nếu có.
 
 
Điều 5: Các khoản chi trong đơn vị:
5.1: Chi tiền lương và phụ cấp lương, tiền phụ cấp hướng dẫn tập sự theo quy định hiện hành.
5.2: Hợp đồng bảo vệ 1.200.000đ/tháng, Hợp đồng nấu nước uống cho CBGV, CNV 300.000 đồng/tháng
5.3: Chi các khoản đóng góp theo lương:
- Công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế hưởng lương từ ngân sách phải thực hiện đóng góp các loại quỹ trích từ tiền lương theo quy định hiện hành của Nhà nước, của địa phương.
5.4. Chi thưởng:
5.4.1. Thưởng cá nhân giáo viên:
- Thưởng cho Giáo viên giỏi tỉnh: 3.000.000 đồng/người; Cán bộ thư viện giỏi cấp tỉnh: 2.000.000 đồng
- Thưởng cho CSTĐ cấp cơ sở , giáo viên giỏi cấp cơ sở, Gv chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở; 2.000.000 đồng/người; Cán bộ thư viện giỏi cấp huyện: 1.000.000 đồng/người
- Thưởng cho LĐTT cấp cơ sở: 400.000 đồng/người
- Thưởng cho Giáo viên ( Chủ nhiệm+Bồi dưỡng) có học sinh giỏi tỉnh 1.000.000 đồng/em x số em đạt được, có học sinh giỏi giỏi huyện 200.000 đồng /em X số em đạt được
5.4.2. Thưởng cá nhân học sinh
- Thưởng học sinh giỏi tỉnh: 300.000 đồng/em, học sinh giỏi huyện: 100.000 đồng/em,
- Thưởng Học sinh giỏi, HS tiên tiến theo (QĐ 32): HS giỏi: 20.000 đồng/em, học sinh tiên tiến: 10.000 đồng/em kèm theo giấy khen của Hiệu trưởng
5.4.3. Thưởng tập thể
- Thưởng tập thể tổ lao động tiên tiến cấp cơ sở: 500.000 đồng/tổ, LĐTT cấp trường 250.000 đồng / tổ
- Lớp tiên tiến: 40.000 đồng/lớp
- Thưởng cho Ban giám hiệu bằng 5 % tổng số tiền thưởng cả trường;
5.5: Chi các ngày lễ, tết, thăm viếng, mừng:
- Lễ 20/11; tết âm lịch không quá:      200.000đ/lần/người.
- Lễ 8/3, 20/10 :                                     50.000đ/lần/người.
- Thăm viếng bố mẹ công chức,viên chức mất:   200.000đ + hoa hoặc trướng.
- Giáo viên xây dựng gia đình:             500.000đ/người
- Giáo viên chuyển công tác:                 200.000đ/người.
5.6: Chi nghiệp vụ chuyên môn:
- Văn phòng phẩm của trường chi theo thực tế.
Văn phòng phẩm cán bộ, giáo viên trường cấp hiện vật: lịch báo giảng, sổ dự giờ, sổ điểm. Ngoài ra còn nhận 100.000đ/người/năm.
- Chi các cuộc thi khoảng 10.000.000đ
5.7: Chi công tác kiêm nhiệm:
-Thanh tra nhân dân: 200.000đ/năm/(cho cả ban)
- Thư ký hội đồng: 200.000đ/năm
5.8: Chi thông tin liên lạc:
- Báo tạp chí: 4 số theo quy định
- Máy văn phòng nối mạng chi theo hóa đơn của viễn thông.
- Hiệu trưởng 200.000đ/người/tháng.
- Hiệu phó và kế toán kiêm văn thư: 100.000đ/người/tháng
5.9: Chi phí hội nghị,
- Tiền ăn không quá 100.000đ/người/ngày
- Những hội nghị có tầm quan trọng đặc biệt, Hiệu trưởng thống nhất với chủ trì hội nghị để có quyết định thêm.
5.10: Công tác phí
- Khoán cho Hiệu trưởng: 300.000đ/tháng
- Khoán cho kế toán, văn thư: 300.000đ/tháng
- Khoán cho Phó hiệu trưởng:     100.000đ/tháng
- Khoán GV+quỹ : 60.000đ/tháng
*Các trường hợp khác:
+ Đi công tác trong huyện: Hỗ trợ tiền xăng xe 40.000đ/ngày/người ( Những trường hợp đã khoán công tác phí hàng tháng thì không được thanh toán )
+ Đi công tác ngoại huyện: Tính từ Đơn vị công tác
-   Từ 30Km trở lên tính 1,200đ/Km cả đi lẫn về.
-   Tiền phụ cấp 90.000đ/người/ngày.
-   Dưới 30Km tính 1,000đ/Km cả đi lẫn về.
-   Phụ cấp 60.000đ/người/ngày.
Tiền phụ cấp lưu trú
-   Đi một mình hay đi cùng người khác giới: 180.000đ/người/đêm.
-   Đi hai người cùng giới: 100.000đ/người/đêm
-   Đi 3 người cùng giới trở lên: 80.000d/người/đêm.
Lưu ý: Đi công tác 1 ngày không được thanh toán phụ cấp lưu trú.
 
PHẦN III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 6: Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ pháp luật để điều chỉnh các hoạt động của đơn vị trong năm học 2013-2014. Đảm bảo tính pháp lý về mặt tài chính theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ.
Quy chế được trình hội nghị cán bộ công chức ngày 24 tháng 9 năm 2013 và đã được Hội nghị thông qua.
Điều 7: Các Bộ phận, các tổ chức đoàn thể và các cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định tại Quy chế này.
Quy chế này có hiệu lực từ ngày 01/9/2013 đến ngày 31/08/2014./
                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                           Phạm Văn Thoan
 

Tác giả bài viết: Phạm Văn Thoan

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn